Tidlig om Morgenen kom en Bondemand, han saae den, gik ud og slog med sin Tręsko Isen i Stykker og bar den saa hjem til sin Kone. Der blev den livet op.

nexttopprevious

© JIM Inc.