"Lad ham være!" sagde Moderen, "han gjør jo Ingen noget!"    
"Ja, men han er for stor og for aparte!" sagde Anden, som bed, "og saa skal han nøfles!"    
"Det er kjønne Børn, Moder har!" sagde den gamle And med Kluden om Benet, "Allesammen kjønne, paa den ene nær, den er ikke lykkedes!

nexttopprevious

© JIM Inc.