Number test

1. Shogaksei 7-12 sai

1

2

3

4

2. Chugakusei 13-15 sai

1

2

3

4

3. Kokosei 16-19 sai

1

2

3

 

4. Daigaku 20 and more sai

1

2

3

4